Opleiding_1620


Het Verbond in het Oude Testament (TURNHOUT, 19/02/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Myriam Smits – aanspreekpunt CCV bisdom Antwerpen en adjunct van de vicaris voor het vicariaat diocesane diensten. Myriam is docent Bijbel aan het HIGW in het bisdom Antwerpen en de priester- en diakenopleiding Bovendonk Hoeven (Nederland).Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door van 19.30 u. tot 22 u.
op dinsdag 19 februari in de grote aula
van Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Programma

‘Ik zal hun God zijn en zij mijn volk’ (Jer 31, 33b) Deze zin uit het boek Jeremia verwoordt de kern van het verbond dat God met de mens sluit. Wat wordt ermee bedoeld? Dit verbond loopt als een rode draad doorheen de boeken van het Oude Testament. Telkens weer wordt dat verbond geschonden en toch begint God telkens opnieuw. In het Oude Nabije Oosten kende men vazallenverdragen. Leren zij ons iets over de relatie tussen God en zijn volk? Of is het verbond van God met de mens toch wat anders? Wat betekent het Gods volk te zijn? Verwijst het woord Berit, dat we vertalen met verbond altijd naar hetzelfde? Aan de hand van enkele teksten uit het Oude Testament lichten we de betekenis van dit begrip ‘Verbond’ toe en zoeken we een antwoord op de vraag: Wat betekent het voor ons vandaag dat God een Verbond aangaat met de mens?

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid doorgeven via een e-mail aan administratie-vc@hivset.be

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Betalingsmogelijkheden

Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.