Opleiding_1620


Heil(ig) of onheil(ig)? Geroepen naar het voorbeeld van de profeet Sefanja (TURNHOUT, 19/02/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Valérie Kabergs - educatief medewerker CCv
Valérie is directeur van het HIGW in het bisdom Hasselt en schrijft elke week een toelichting bij de lezingen van het weekend in Kerk & Leven.Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door van 19.30 u. tot 22 u.
op dinsdag 19 februari in de grote aula
van Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Programma

Ergens tussen de Kleine Profeten in de Bijbel kan je het boekje Sefanja terugvinden. Sefanja leeft in een tijd waarin Jeruzalem zich bedreigd voelt door de infiltratie van een vreemde cultuur en cultus en door wanpraktijken van de heersende klasse. Zijn boodschap bestaat hoofdzakelijk uit onheilswoorden die hij over zijn toehoorders uitstort. Gelukkig eindigen de drie hoofdstukken met een boodschap van heil. Toch lijkt deze heilsweg enkel open te liggen voor de zogenoemde anawim, de ‘armen’ of ‘zachtmoedigen’. Wie zijn deze anawim? Wat betekent het wanneer aan diezelfde ‘armen’ en ‘zachtmoedigen’ het heil wordt toegezegd in Matteüs 5? En wat doet het met ons wanneer paus Franciscus net deze ‘zachtmoedigheid’ als een kenmerk van heiligheid beschouwt in zijn recente exhortatie Gaudete et exsultate? Met de pauselijke brief als inspiratie worstelen we ons samen doorheen de onheilswoorden van een weinig zachtmoedige profeet, gaan we op zoek naar de heiligheid van deze tekst en hopen we op het spoor te komen van onze eigen roeping tot heiligheid.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid doorgeven via een e-mail naar administratie-vc@hivset.be

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Betalingsmogelijkheden

Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.