Opleiding_1619


Catechese als eerste verkondiging? (TURNHOUT, 14/01/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Bart Paepen
Bart Paepen is geboren in 1971 en is priester van het bisdom Antwerpen sinds 2000. Hij behaalde een Master Taal- en Letterkunde (Germaanse talen) en een Master Bijbelse Theologie. Hij is bisschoppelijk vicaris in het bisdom Antwerpen, en in die functie onder andere verantwoordelijk voor catechese en liturgie.Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door van 19.30 u. tot 22 u.
op maandag 14 januari in de grote aula
van Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Programma

Catechese is voor Bart Paepen een eerste verkondiging van wat het betekent christen te zijn. Het komt er dus niet op aan definitieve antwoorden te geven en de catechese is zeker niet het laatste wat we over geloof horen. Nu begint het pas! Christenen zijn een leven lang ‘leerlingen van Jezus’. Daarom moet een christen zijn leven lang catechese ontvangen, van veel verschillende mensen. Het gaat dus niet om leraars die alles weten en leerlingen die vooral moeten luisteren, integendeel!
Christenen zijn mensen die samen een weg afleggen, waarbij ze voor elkaar tot gids kunnen zijn. Op die weg helpen teksten en symbolen ons, maar ook het vermogen tot verbeelding dat in elke mens leeft. In alles wijzen christenen elkaar naar het diepe mysterie. Samen vinden we in alle dingen het goede en het mooie. Dat geldt voor catechisten en eerste communicanten of vormelingen, maar ook voor ouders en kinderen, voor vrienden en leeftijdgenoten. Steeds meer mogen we zo ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Een goede catechese is voor jonge mensen een eerste stap op die levensweg.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid aankondigen via een e-mail naar administratie-vc@hivset.be
Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.