Opleiding_1615


Referentiepersoon diabetologie (Voorjaar van 2019- TURNHOUT)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze vorming van 40u zeker iets voor jou.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen kiezen voor onze 150u tellende vorming "diabeteseducator.

Deze opleiding start op 19/02/2018 (HIVSET - TURNHOUT)


Maximum aantal deelnemers: 25Doelgroep

Deze opleiding is een gespecialiseerde vorming. De opleiding biedt een antwoord op de bijzondere eigenschappen en noden van zorgvragers met de ziekte diabetes. De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Alle verpleegkundigen (A2/A1),vroedvrouwen, paramedici, enz...

Programma

19/02/2018: 09:00 - 09:30 onthaal
19/02/2018: 09:30 - 13:00 Wat is diabetes?
26/02/2018: 13u00 - 17u00 Voedings- en bewegingsadvies
05/03/2018: 09:00 - 11:00 werken in diabetesteam / diabetes en maatschappij
05/03/2018: 11:00 - 13:00 begeleiding van chronisch zieken
12/03/2018: 09:00 - 13:00 zelfcontrole
19/03/2018: 09:00 - 11:00 follow-up en onderzoeken
19/03/2018: 11:00 - 13:00 wondzorg, diabetische voet
26/03/2018: 13:00 - 17:00 fysiologie, pathologie en erfelijkheid
16/04/2018: 13:00 - 17:00 acute en chronische complicaties
23/04/2018: 13:00 - 16:00 orale antidiabetica en interacties
14/05/2018: 09:00 - 13:00 insulinetherapie
28/05/2018: 09:00 - 13:00 wondzorg, ulcus, drukletsels

Deze planning is voorlopig. Wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

Kostprijs

335€ cursusmateriaal digitaal en koffie/thee/water tijdens de korte pauzes inbegrepen

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. Je kan dit getuigschrift gebruiken voor de aanvraag van een RIZIV-nummer als referentiepersoon diabetologie.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Als cursist in deze opleiding kan je betaald educatief verlof genieten. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.