De leraar maakt het verschil: een krachtige to-taalbegeleiding van AN leerlingen op de school 12/02

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Expertisecentrum DoorElkaar Hivset Campus

Anderstalige nieuwkomers zijn een realiteit de dag van vandaag. AN leerlingen begeleiden, is nochtans geen apart verhaal.
Maar hoe dan?
Hoe gaan we een krachtdadig beleid uitbouwen zodat alle leerlingen maximale kansen hebben? Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe organiseren we onze school en onze klas? Hoe doen we een zorgvuldige vervolgcoaching in de lagere school? Hoe professionaliseren we het team? Wat als het moeilijk loopt?
Deze dag gaan we inzoomen op kaders, good practices en bieden we ook concrete workshops aan.
Deze dag biedt ook de kans om te netwerken en diverse organisaties te leren kennen.

Wanneer? Dinsdag 12 februari 2019 van 8.45 uur tot 16 uur
Waar? Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.
DEZE STUDIEDAG IS VOLZET

Maximum aantal deelnemers: 100Doelgroep

Directies, zorgcoördinatoren , leraren lager onderwijs, clb medewerkers...
De focus van deze dag ligt op 'lager onderwijs'.

Programma

We starten de dag met een kader dat wordt gebracht door Lut Verheyen, directeur basisschool Sint Franciscus te Turnhout.

Nadien luisteren we naar getuigenissen:
- Ellen Heyns, pedagogisch directeur van De Droomballon, Sint Niklaas: hoe gaan wij om met de diversiteit op onze school?
- een leerling getuigt over zijn schoolloopbaan
- Goedroen Van Lunenburg, taalcoach van de stad Aalst: wat kan een taalcoach betekenen voor een regio?

Tijdens de lunch zullen diverse organisaties en projecten zichtbaar zijn: de docAtlas bib, huiswerkklassen, sportdienst, kinderadviseur, project 'Wereldklassen van Warande Turnhout, IMAT (rekentermen in de thuistaal), het Feestvarken, Pharos Nederland...

In de namiddag zijn er diverse workshops. We kiezen er 1.
Een tip: kom met enkele personen van uw school en u kan al uw opgedane inzichten nadien samen leggen en een visie uitwerken...
Diverse workshops:
- krachtige oudergesprekken VOLZET
- van beginsituatie tot eindmeet: een krachtige route als leidraad - VOLZET
- wat is OKAN eigenlijk: een bezoek aan OKAN klassen (nog twee plaatsen)
- bezoek aan basiseducatie (maximum 12 deelnemers): we krijgen zicht op diverse projecten VOLZET
- vervolgcoaching en trajectbegeleiding: over het muurtje kijken bij de OKAN collega's van het secundair (nog 1 plaats)
- krachtige kindgesprekken: verlieservaringen durven bespreken (nog 1 plaats)
- wat als het moeilijk loopt: taalachterstand of taalstoornis? VOLZET
- wat betekent analfabetisme eigenlijk en hoe aan de slag? VOLZET
- LOWAN: kijken bij de buren in Nederland (nog 2 plaatsen)

Voor meer info over de workshops: klik op 'informatie'(verder)

U kan 1 workshop naar keuze opgeven en een reservekeuze. U kan dit doen bij 'opmerkingen' tijdens uw inschrijving.
Snel inschrijven is de boodschap...
Voor meer inlichtingen, aarzel niet om ons te contacteren: lieve.lenaerts@hivset.be

Kostprijs

25 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Meer informatie

Meer informatie downloaden (Acrobat PDF)

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.