Opleiding_1592


Creatieve methodieken in de kinderopvang (TURNHOUT 05/02/2019)

Contactpersoon: team communicatie
Emailadres: vormingscentrum-communicatie@hivset.be

Deze vorming gaat door op de hivset campus Herentalsstraat 70 te Turnhout op 5 februari 2019 van 9u tot 16u

Begeleider : Maria M. Moreno

Maria Moreno is Bachelor in de Orthopedagogie en werkt als sociotherapeut in PZ Bethanië te Zoersel.
Maria geeft ook individuele begeleiding en workshops waar ze de oplossingsgerichte benadering integreert met creatieve en kunstzinnige methodieken. Ze heeft de opleiding oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching aan het Korzybski Instituut gevolgd. Op zoek naar verdieping volgt ze nu de oplossingsgerichte therapieopleiding.
Als hulpverleners heeft ze ervaring in het werken met verschillende doelgroepen (kinderopvang, BKO, buitengewoon onderwijs, socioculturele verenigingen, vluchtelingenwerk en GGZ).


Maximum aantal deelnemers: 16Doelgroep

Begeleiders van kinderen, leerkrachten kleuteronderwijs

Programma

Wat kan ik doen om de creatieve ontwikkeling van het kind op een speelse manier te stimuleren?
Hoe kan het inbrengen van creatieve methodieken het leefklimaat positief beïnvloeden?

Kinderen hebben een aangeboren innerlijke creativiteit. Deze workshop biedt handvatten en praktische voorbeelden om creatief aan de slag te gaan in de kinderopvang.

Korte programmabeschrijving:

Een kind dat zich creatief ontwikkelt, ontwikkelt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we ons verdiepen in de rol van creativiteit in de ontwikkeling van het kind.

In de voormiddag:
Mijn creatieve “ik”: mijn creatieve vaardigheden ontdekken en leren benutten.
Het creatieve proces: kapstokken en concrete handvatten voor het begeleiden van creatieve activiteiten.
Creatieve methodieken als verbindende kracht: hoe kan ik met creatieve methodieken het leefklimaat positief beïnvloeden? We bespreken verschillende casussen.

In de namiddag:
We gaan zelf aan de slag met een aantal creatieve methodieken en activiteiten.

Kostprijs

80 euro (broodjesmaaltijd inbegrepen)

Getuigschrift

Je ontvangt na de vorming een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We hebben een erkenning voor KMO portefeuille.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.