Opleiding_1570


SMOG: Spreken met Ondersteuning van Gebaren (Waregem, 13/11/2018)

Contactpersoon: team communicatie waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Waar? Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73
Wanneer? Dinsdag 13 november van 9u tot 16u


Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Ouders, vrijwilligers, leerkrachten en begeleiders van kinderen en volwassenen met communicatieve beperking.

Programma

In deze initiatie dag leren mensen de basisbeginselen van SMOG: wat is SMOG, hoe en door wie werd het ontwikkeld? Wat is het doel en belang ervan en hoe zijn de gebaren technisch opgebouwd? We staan stil bij hoe mensen met een beperking deze gebaren aanleren en hoe de familie/begeleiders een belangrijke rol spelen bij het onderhouden ervan.
Wat leren we niet? Hoe we mensen met een beperking SMOG-gebaren aanleren. Dit gebeurt op een specifieke manier, aangepast aan de individuele noden en gebeurt doorgaans door logopedisten.

We leren wel een basispakket aan gebaren aan uit verschillende aspecten van het dagelijks leven: maaltijden, dagelijkse hygiëne, het huis en de directe omgeving, werk en vrijetijdsactiviteiten.

Deze gebaren leren we niet alleen goed uitvoeren, maar ook gebruiken in allerhande conversatievormen. Deze bouwen we systematisch uit: het maken van zinnetjes, eenvoudige gesprekken, spelletjes, activiteiten. We leren elkaar ondersteunen om de gebaren correct uit te voeren.

Zo gaan we naar huis met een pakket aan gebaren, dat we grondig hebben aangeleerd, en thuis of in de werksituatie meteen kunnen toepassen.
We krijgen een syllabus mee, waarin de basisbeginselen samengevat staan, alsook de lijntekeningen van de aangeleerde gebaren.

Kostprijs

80€ (inclusief cursusmateriaal en broodjeslunch)

Getuigschrift

Attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.