Opleiding_1559


Beschermjassen op school (TURNHOUT, 17/05/2019)

Contactpersoon: Griet Severeyns
Emailadres: griet.severeyns@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. vormingscentrum DoorElkaar

* Wat heeft een leerling die 'anders' is nodig om zich veilig te voelen in de klas?
* Welke rol speelt de leraar in het creëren van een aangenaam, ondersteunend en stimulerend leerklimaat?
* Hoe kun je aandacht hebben voor empathie en compassie in onderwijs?
* Op welke manier kunnen krachtbronnen ofwel beschermjassen uit de familie, historie en cultuur van het kind én de docent ingezet worden op school?


‘Beschermjassen’ (grondlegger Kitlyn Tjin A Djie) is zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de geschiedenis, het eten… Het gaat over de vertrouwde manieren van vroeger. Iedereen doet het eigenlijk; in moeilijke periodes teruggrijpen naar prettige herinneringen, ervaringen van veiligheid en warmte.

De vorming gaat door op 17 mei 2019 van 9u00-16u00.

Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Leerkrachten, CLB-medewerkers, zorgleerkrachten,...

Programma

Er rust een belangrijke en complexe taak op de schouders van professionals in het onderwijs. Een mengeling van achtergronden, kleuren, culturen en religies in de klas maakt het lastig om eenduidig onderwijs te verzorgen.
Maar ook leerlingen met zorgelijke thuissituaties, psychiatrische diagnoses, fysieke beperkingen en hoogbegaafdheid vragen om extra aandacht. Het zijn deze leerlingen die makkelijk buiten de boot vallen: buiten de groep én buiten de leeromgeving. Want wie zich onveilig voelt, leert niet meer.

Aandacht voor diversiteit op school is aan de orde van de dag, zeker met het oog op passend onderwijs. Leraren toerusten op omgaan met verschil - bij de ander en bij zichzelf - is essentieel in deze tijd. Want hoe je omgaat met verschil, zegt ook iets over jezelf. Tijdens een vorming beschermjassen op school leer je hoe je kinderen weer veilig kan omhullen zodat ze zich opnieuw wat krachtiger en veiliger kunnen voelen door ook op zoek te gaan naar wie jijzelf bent.

Inhoud van een training:
Verschil tussen ik –en wij gerichte families
Contextuele vragen om op zoek te gaan naar familieverhalen
Stilstaan bij in –en uitsluitingsmechanismen in het onderwijs
Enkele instrumenten inoefenen om te beschermjassen

Kostprijs

€80

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest is beschikbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.