Cultuur sensitief in de zorg (OM FEBI, 6/11/2018)

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar, centrum van interculturaliteit en meertaligheid

Deze vorming wil de medewerkers inzichten verschaffen in het thema 'diversiteit': hoe anders is de zorg aan zorgvragers uit een andere cultuur of met een andere taal?
Wat betekent het voor de zorgverlener om cultuursensitief te zijn? Waar vind ik materialen, tools, tips die me kunnen helpen?

Wanneer? 6 november 2018 van 9.00 uur tot 16 uur
Waar? Asse

Maximum aantal deelnemers: 16Doelgroep

Medewerkers ziekenhuizen, ouderenzorg, wijkgezondheidscentra, ... Deze vorming is erkend door Fe.Bi

Programma

Programma:
In de zorg heb je een groeiende groep cliënten, patiënten, familieleden, met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. De zorgvragers kijken 'anders' naar zorg, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar de hulpverlener zelf. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie en dus communicatie.

En dit is vaak niet alleen een probleem van 'taal'. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid; het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol. Hoe ver kan je gaan zonder je eigenheid en professionaliteit te verliezen?

Werkvorm en methodiek:
In deze workshop geven we inzichten, handvaten, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken. We werken via het Topoi model, dit is een intercultureel communicatiemodel (Hoffman). Inzichten worden laagdrempelig vertaald adhv inleefoefeningen, eye-openers, filmfragmenten en kleine spelen. Vele materialen worden aangehaald om nadien in de praktijk te zetten.

Kostprijs

Gratis
Ga naar de site van Fe.Bi en klik vervolgens op aanvraagformulier.
http://www.fe-bi.org/nl/ouderenzorg/vorming/werknemers

Getuigschrift

Je ontvangt een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

Inschrijven kan je enkel via je organisatie.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.