Opleiding_1515


Begeleiden van allochtone zorgvragers met diabetes (TURNHOUT, 17/12/2018)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar HIVSET campus Turnhout

Op maandag 17/12 van 9u00 tot 16u30 op HIVSET campus Herentalsstraat 70 2300 Turnhout.


Maximum aantal deelnemers: 25



Doelgroep

Specifiek voor verpleegkundigen, diëtisten

Programma

Diabetes type II is aan een opmars bezig en heeft veel te maken met onze eet -en leefgewoonten. Wat kan je zelf doen om deze aandoening voor te zijn en wat zijn aandachtspunten om goed met deze ziekte om te gaan en zo mogelijk te genezen? Optimale zorg is belangrijk, gericht voedingsadvies een noodzaak. Maar hoe verloopt dit als communicatie met je zorgvrager niet vanzelfsprekend is? Wat als culturele verschillen aanwezig zijn waardoor de educatieve aanpak van de zorgvrager bemoeilijkt wordt? Hoe ga je om met religieuze ideeën die een diabetesdieet ondermijnen? Weet jij wat de ramadan juist inhoudt voor de zorgvrager met diabetes? Op deze en andere vragen zal worden stilgestaan. Een dag met nieuwe inzichten en praktische tools.

Gastdocent voor deze vorming is Diëtiste Yasmina Baki is sinds haar 16de levensjaar actief bezig met het vergaren van kennis rond het menselijk lichaam, voeding, sport en cultuur. Na haar opleiding voedings- en dieetkunde schoolde ze zich bij tot docent en diabeteseducator.

Kostprijs

85€ ( cursusmateriaal, broodje en koffie inbegrepen)

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.