Opleiding_1507


Spirituele pijn in palliatieve situaties (TURNHOUT, 17/1/2019)

Contactpersoon: Ria Engelen
Emailadres: ria.engelen@hivset.be

Donderdag 17 januari 2019 van 9 tot 16u

Voor deze opleiding willen we graag verpleegkundigen uitnodigen die tijdens hun loopbaan te maken krijgen met vragen waarop geen kant-en-klare antwoorden te formuleren zijn, vragen die misschien niet altijd mondeling naar boven gebracht worden, vragen die bij henzelf ook vragen doen rijzen,...

Met een beperkte groep betrokkenen willen we hierbij stilstaan.

Spreker: Ria Engelen, Master Zorg, Ethiek en Beleid. Projectverantwoordelijke en begeleider ethische reflecties in het zorgethisch lab deSpiegeling in Lille.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Verpleegkundigen met interesse in de palliatieve zorgen. Deze opleiding is ook geschikt in het kader van het behoud van de titel BBK palliatieve zorg.

Programma

Na een korte theoretische begripsverheldering willen we aan de hand van op voorhand bezorgde casussen door de deelnemers, samen zoeken hoe en wanneer spirituele pijn aan de oppervlakte komt. Welke gevoelens dit teweegbrengt en hoe daarop gereageerd wordt.
We hopen dat de reflecties handvatten kunnen aanreiken aangaande het omgaan met moeilijke vragen en dit in een tijd waarin verschuivingen in de zorg de complexiteit nog steeds doet toenemen.

Deze vorming gaat door op onze Hivset campus.

Kostprijs

80 euro, incl cursusmateriaal en broodje

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.