Opleiding_1489


Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg module 2 - 50 uren(TURNHOUT, 2018-2019)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Binnen de thuiszorg, woonzorgcentra, maar ook binnen ziekenhuizen en revalidatie wordt men in toenemende mate geconfronteerd met zorgvragers met een psychiatrische zorgvraag. Verpleegkundigen met een algemene opleiding, maatschappelijk assistenten en orthopedagogen zijn hiermee niet altijd zo vertrouwd.

Om aan deze nood tegemoet te komen, orgainseren wij een opleiding in die je bekwaamt tot “referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg”. Op die manier kan je je teamleden begeleiden en ondersteunen met de doelgroep, wat de kwaliteit van de zorgverlening sterk ten goede zal komen.

We willen met deze opleiding ook flexibel tegemoet komen aan de noden rond de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) geestelijke gezondheidszorg.

De gehele opleiding omvat 3 modules van 50 contacturen, gespreid over het najaar van 2018 (module 2), voorjaar 2019 (module 3) en het najaar van 2019 (module 1). Het is niet noodzakelijk om te starten met module één. Elke module bestaat uit 50 uren inhoudelijke expertise, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zonder dat er een opbouwende structuur aanwezig is tussen de modules.

Je kan je inschrijven voor één of meerdere modules. Gewoon uit interesse, of om een reeds behaalde titel (BBK, BBT) te behouden. Cursisten die de 3 modules met vrucht doorlopen, ontvangen het getuigschrift referentiepersoon GGZ. Desgewenst kunnen verpleegkundigen dit getuigschrift ook gebruiken voor de aanvraag van een BBK GGZ.

Ons vormingsaanbod wordt steeds inhoudelijk vernieuwd en uitgebreid. Heel wat deskundigen uit het werkveld staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief: je verwerft kennis en vaardigheden die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen werkomgeving. Elke module heeft een specifieke en unieke inhoud.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen hebt.

Graag tot binnenkort!

Nadine Maes - opleidingsverantwoordelijke (nadine.maes@hivset.be)


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal assistenten, orthopedagogen.

Programma

De vormingsuren zijn op maandag van 8u30 tot 12u en 12u40 tot 16u20.
8/10/2018 VM: Transculturele psychiatrie
NM: Islamic counseling
22/10/2018: Beschermjassen
05/11/2018: Suïcide
19/11/2018: Persoonlijkheidsstoornissen
03/12/2018: Psychosezorg
17/12/2018: VM: Psychiatrische thuiszorg
NM: KOPP
14/01/2019: Dialectische gedragstherapieKostprijs

Voor deelname aan deze module van 50u betaal je 275 euro.

Getuigschrift

Je ontvangt een aanwezigheidsattest.

Verpleegkundigen die 3 modules afronden ontvangen een getuigschrift referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg. Verpleegkundigen kunnen dit getuigschrift ook gebruiken om de bijzondere Beroepsbekwaamheid aan te vragen.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor vorming.

Betaald educatief verlof

Deze vorming komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.