Opleiding_1488


Referentiepersoon voor preventie en bestrijding van infecties (TURNHOUT, 2018-2019)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Na een succesvolle start, wordt de opleiding "referentiepersoon voor preventie en bestrijding van infecties" in het najaar van 2018 opnieuw aangeboden.

Maatschappelijk is de problematiek van infectiebestrijding erg actueel: ver van huis zoals het zikavirus in Brazilië maar ook hier in België blijven we er niet van gespaard. Zo zorgt het NORO-virus nog jaarlijks voor heel wat problemen op ziekenhuisafdelingen en in WZC.

Dat er meer en meer wordt ingezet op het infectiebeleid, wordt mooi geïllustreerd door de toenemende controles van de inspectiediensten op dit gebied. En dit geldt niet enkel voor de ziekenhuizen maar ook voor de residentiële zorg: woon-zorgcentra, psychiatrische instellingen en voorzieningen voor mensen met een beperking.

Deze voorzieningen worden aangemoedigd om referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne in te schakelen. En om aan deze nood tegemoet te komen, organiseert het vormingscentrum HIVSET een opleiding van 40 uren tot referentiepersoon voor preventie en bestrijding van infecties; een intensieve maar boeiende en up to date opleiding.

In de opleiding wordt er niet alleen aandacht besteed aan de kennis i.v.m met infectiepreventie en bestrijding. Je krijgt ook de nodige bagage mee om jouw kennis te leren overbrengen naar jouw teamleden, om zorgvragers maar ook familieleden te motiveren om voorschriften op te volgen…..

Je kan na deze opleiding met vertrouwen je werk als referentiepersoon voor preventie en bestrijding van infecties, aanvatten.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Iedereen binnen de gezondheidszorg die actief wil meewerken aan de preventie en bestrijding van infecties

Programma

De opleiding gaat door op vrijdagnamiddag van 13u tot 17u.

Volgende topics worden aangeboden:

19/10 Basisbegrippen

09/11 Micro-organismen

23/11 Handhygiëne

07/12 Voorzorgsmaatregelen

21/12 Communicatie en educatie

11/01 Communicatie en educatie

18/01 Reiniging, ontsmetting en sterilisatie

01/02 Zorggerelateerde infecties

15/02 Hygiënische aspecten in de zorg

01/03 Verandermanagement
Kostprijs

335€ (cursusmateriaal + koffie/thee inbegrepen)

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum HIVSET.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Als cursist in deze opleiding kan je betaald educatief verlof genieten. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.