Opleiding_1484


Diversiteit op de werkvloer (TURNHOUT, 27/11/2018)

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar, centrum van interculturaliteit en meertaligheid & Syntra Vlaanderen

Onze organisaties worden steeds meer en meer divers. Meer en meer vreemde vragen krijgen we dan op de werkvloer.
Moeten we in onze refter halalvoedsel aanbieden? Wat als collega’s vragen om verlengd verlof tijdens de zomer, zodat ze hun familie in het land van herkomst kunnen
bezoeken? Moeten we iedereen gelijk behandelen of net rekening houden met verschillen? Hoe communiceren we grenzen? Mag de thuistaal gesproken worden op de werkvloer? Welke hulpmiddelen bestaan er om documenten talig toegankelijk te maken? Om om te gaan met laaggeletterden?...

Waar? Hivset, Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.
Wanneer? Dinsdag 27 november, van 9 tot 12.30 uur.


Maximum aantal deelnemers: 13Doelgroep

Verantwoordelijken organisaties, werkleiders, coördinatoren scholen, stagementoren, directies, leidinggevenden ...

Programma

Vanuit eigen praktijkvoorbeelden zoeken we in deze opleiding antwoorden op vragen als:
Wat is diversiteit? Hoe ziet dat er bij jullie uit? Hoe hanteer je die diversiteit op jullie werkvloer?
Hoe communiceer je doeltreffend met mensen die anders leven, geloven, denken of dromen?
Wat zijn vooroordelen en waar komen die vandaan? Wat hebben we elkaar te bieden?
Hoe ga je om met weerstanden en wat doe je met situaties die verzuurd zijn? Welke competenties heb ik nodig?

Kortom, via een heel interactieve methodiek gaan we met elkaar in gesprek, maar bieden we ook stevige kaders aan ivm omgaan met diversiteit.

Kostprijs

Zelfstandigen, werkgevers en werknemers uit KMO's kunnen deelnemen aan verlaagd tarief dankzij de steun van Syntra Vlaanderen: 25 euro ipv 45 euro.

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid.

Betaald educatief verlof

Komt niet in aanmerking.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.