Opleiding_1482


Vermarkting van de zorg (TURNHOUT, 07/05/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Vormingscentrum Hivset - deSpiegeling - Pastorale Eenheid Clara van Assisi

'Tijd is geld': zegt de manager. 'Zorgen is tijd nemen': zegt de zorgverlener.

Al enige tijd is het neoliberalisme de dominante ideologie en overheersende stem in onze soort van samenlevingen. O.a. via 'hyperrationeel' werken tracht de postmoderne mens, al dan niet uit vrije keuze, te streven naar perfectie in zorg, welzijn en onderwijs. De professionals in de zorg-, welzijns- en onderwijswereld ondervinden steeds weer de invloed van het neoliberale discours in hun dagelijkse praktijken. In welke mate matchen de neoliberale waarden met belangrijke waarden voor professionals uit de zorg-, welzijns- en onderwijswereld? Moeten deze professionals hier op anticiperen? Zo ja, hoe kunnen ze hier op anticiperen? Dit willen we graag samen met jullie ontdekken tijdens een boeiende studiedag.


Maximum aantal deelnemers: 180Doelgroep

Voor allen die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de toenemende vermarkting van de zorg.
Artsen die zich inschrijven dienen hun RIZIV-nummer te vermelden onder 'opmerkingen'. Dit voor registratie nadien bij het RIZIV.

Programma

14u - 15.20 u.: Lezing Luc Nijs 'Neoliberalisme: oorsprong, implicaties en verschijningsvormen in de zorg'
In deze openingspresentatie zal worden ingegaan op het begrip neoliberalisme, waarvan vermarkting de meest expliciete uitvoeringspraktijk is. Het eerste van drie onderdelen behandelt de historische wortels van het neoliberalisme, de evolutie doorheen de tijd, en de mutatie van economische theorie naar 'politieke ideologie en discours'. Het tweede luik staat stil bij de implicaties van dit normatieve model, waarbij tenslotte het derde deel ingaat op de zorg-specifieke context. Met een ruime waaier aan voorbeelden, uit binnen- en buitenland, bouwen we inzicht en hopelijk ook vragen en opmerkingen die we meenemen tijdens het verdere verloop van de studiedag.
Luc Nijs is Practice professor capital markets & banking Universiteit Leiden en CEO en bestuursvoorzitter The Talitha Group

15.20 - 15.40 u.: Korte pauze

15.40 - 17 u.: Lezing Eddy Van Tilt 'De moeizame weg naar welzijn in tijden van hyperrationaliteit'
‘De Verlichting’ boetseert - nog altijd en meer dan ooit tevoren - een mens die bovenal gaat geloven in de kracht van de ratio. Met zijn verstand creëerde hij bergen welvaart en technologische mogelijkheden die hem deden dromen van algehele maakbaarheid en totale zelfbeschikking. Dat werd zijn einddoel, zijn definitie van welzijn die hem finaal ‘de hemel op aarde’ zou bezorgen. Maar zo werkt het niet, beginnen we stilaan te beseffen. De menselijke natuur laat zich niet zo maar overrulen door ideologische imperatieven of bepotelen met positief-wetenschappelijke methodieken. De basics van welzijn en goede zorg zijn niet te koop. Ze hebben ook niet veel te maken met meetinstrumenten, procedures, protocollen, stappenplannen (in het beste geval zijn dit hulpmiddelen), maar bovenal met intrinsieke geraaktheid en gezonde relaties.
Eddy Van Tilt (1952) studeerde sociale psychologie en criminologie en werkte van 1978 tot begin 2014 met kwetsbare mensen, altijd ook met veel geëngageerde vrijwilligers in steun. In 1994 schreef hij 'Is de achterdeur op slot. Pleidooi voor een cultuur van ontmoeting' en in 2014 verscheen 'De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn.' Hij is actief in verschillende sociale bewegingen, waaronder het SWAN - Sociaal Werk ActieNetwerk en de Megafoon, de nieuwe jaarlijkse prijs en welzijnsdenktank van Oikonde Leuven.

17 - 17.30 u.: Koffiepauze

17.30 - 18.45 u.:
Rondetafelgesprek: "Hoe ervaren wij concreet de vermarkting van de zorg en hoe gaan wij er in de dagelijkse praktijk mee om?"
Jan Flament, directeur Woonzorgcentrum ter Bleeke
Jules Van Der Flaas, directeur van het GZA (Gasthuiszusters Antwerpen), Woonzorgcentrum De Bijster
Werner Wilssens, directeur Armonea Woonzorgcentrum Vogelzang
moderatoren: Luc Nijs en Dirk Godecharle

18.45 - 19.30 u.: Broodjes- en netwerkmoment

19.30- 21 u.: Professor dr. Jan De Maeseneer 'Vermarkting van de zorg: wie wint?'
Meer en meer ziet men dat overheden, openbare besturen en zorgverzekeraars, bepaalde zorgpakketten via een aanbesteding "op de markt gooien". Is het mogelijk om een systeem van zorg voor welzijn en gezondheid, op basis van marktwerking te organiseren, wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verhoudt zich marktwerking tot de solidariteit die nodig is om de zorg duurzaam te financieren?
Prof. Jan De Maeseneer is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg). Hij werkte gedurende 40 jaar als huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg, een kansarme wijk in Gent. Hij leverde een belangrijke wetenschappelijke bijdragen aan de innovatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen en wereldwijd. In zijn boek "Family Medicine and Primary Care at the Crossroads of Societal Change" (Uitgeverij Lannoo, Campus, 2017), betoogt hij dat een duurzaam systeem voor de zorg voor gezondheid en welzijn, niet kan gebaseerd zijn op de "vrije markt" en dat zowel patiënten als zorgverstrekkers hun keuzevrijheid zullen zien beperkt worden, wil men een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg behouden.

21 - 21.20 u.: Koffiepauze

21.20 - 22 u.: Vragenronde

Kostprijs

55 euro

Getuigschrift

Ja.
Voor artsen: Accreditering werd aangevraagd (Ethiek & Economie).
Gelieve bij inschrijving uw RIZIVnummer te vermelden onder 'opmerkingen'. Dit voor registratie nadien bij het RIZIV.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving. Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen). Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.