Opleiding_1475


Themalunches 'geen pANiek' (TURNHOUT, oktober-april 2019)

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

HONGER naar inspiratie omtrent nieuwkomers op je school?
Deze vijf themalunches zijn een origineel, laagdrempelig inspiratiemoment rond diverse thema’s.

Waar? Turnhout, Hivset Campus, Herentalsstraat 70
Wanneer? 12 oktober 2018, 23 november 2018, 28 februari 2019, 21 maart 2019 en 26 april 2019 (uren wisselen)

U kan inschrijven voor de hele reeks of voor een aparte lunch. U kan ook als school intekenen op de reeks.

Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Voor leraren , onthaalleraren, directies, zorgcoördinatoren, clb medewerkers, vrijwilligers, brugfiguren...kortom iedereen die inspiratie zoekt omtrent nieuwkomers op scholen.

Programma

Nieuwkomers brengen soms heel wat teweeg op scholen..vele vragen, vele uitdagingen:
Hoe schrijf je een anderstalige nieuwkomer professioneel in als de ouders geen Nederlands spreken? Welke visie rond nieuwkomers heeft uw school/ organisatie? Worden anderstalige ouders betrokken op school? Hoe breng ik de vaardigheden in kaart? Hoe verzorgen wij de rapporten? Mag de leerling in de thuistaal voorlezen in de klas? Hoe verwerft een AN leerling het Nederlands? Hoe stimuleer je die taalverwerving? Welke tips zijn er voor de reguliere klassen? Wat zit er in de rugzak van migratie? Hoe bevraag je het verleden van vluchtelingen op een correcte manier? …

Heeft u kennis, tips en triks over deze thema’s om te delen met collega’s? Heeft u zelf nog vragen en nood aan inspiratie? Schrijf u in voor onze themalunches.

Op het menu:
1: Aanmelding, inschrijving en onthaal van anderstalige nieuwkomers. Ouders bereiken en betrekken (vrijdag 12 oktober, van 12.15 uur tot 14.30 uur)

2:Van beginsituatie tot de eindmeet (vrijdag 23 november van 12.15 uur tot 14.30 uur): leerlijnen, handelingsplannen, doelen voor nieuwkomers

3:Meertaligheid en thuistaal (donderdag 28 februari van 16.15 uur tot 18.30 uur): hoe thuistaal als hefboom inzetten?

4:Taalverwerving binnen en buiten de klas. (donderdag 21 maart van 16.15 uur tot 18.30 uur): vaardigheden, didactiek, materialen en tips

5:De rugzak van migratie (vrijdag 26 april van 12.15 uur tot 14.30 uur): welbevinden, vluchtelingen, veerkracht

Uw lunch-plek: Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70

Kostprijs

Uw bijdrage: 25 euro per lunch/100 euro voor het geheel
Wij zorgen voor drank en dessert. U kan zelf uw lunchpakket meebrengen.
U kan inschrijven per themalunch of voor het hele pakket.

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.