Opleiding_1426


Euthanasie bij voltooid leven en bij psychisch lijden (TURNHOUT, 04/12/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Sprekers: Marc Desmet en Ilse Decorte

Marc Desmet is palliatieve zorgarts in het Jessa Ziekenhuis. Hij is voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en auteur van het boek 'Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten.'
Ilse Decorte is huisarts en equipearts van Ispahan, een equipe die instaat voor de palliatieve thuiszorg. Daarnaast werkt zij als arts in het openbaar psychiatrisch ziekenhuis (OPZ) te Geel. Ilse verzorgt daar het somatische en het palliatieve luik. Door haar ervaring in de palliatieve zorg wordt zij vaak als tweede arts ter consult geroepen bij euthanasievragen in het OPZ. Zij is voorzitter van de werkgroep 'palliatieve en psychiatrie' van de federatie palliatieve zorg Vlaanderen.Doelgroep

alle geïnteresseerden
U kan inschrijven op administratie-vc@hivset.be.

Deze lezing gaat door van 19.30 u tot 22 u.
in de grote aula (gelijkvloers) van Campus HIVSET
Herentalsstraat 70 in Turnhout

Programma

Euthanasie bij psychisch lijden is een onderwerp dat niemand onberoerd laat. Iedereen heeft er wel een mening over en de media laten niet na om bij die discussie stil te staan en bepaalde aspecten ervan te belichten. Elke partij in het verhaal komt op voor zijn eigen waarden en normen en daardoor mondt de discussie in de media uit in een ethisch debat waar iedereen voor zijn waarheid opkomt en niemand de waarheid in pacht lijkt te hebben. In deze voordracht proberen we om een aantal kanten van de zaak te belichten, zowel de kant van de patiënt als die van de artsen. Er lijken drie grote partijen te zijn: voorstanders, tegenstanders en een groep die het standpunt 'ja, maar mits een aantal aanpassingen' verdedigt. Elke partij voegt niet alleen waardevolle standpunten aan het debat toe maar heeft ook zijn invloed op het psychiatrisch landschap en de therapeutische benadering van de patiënt die door zijn psychiatrische aandoening ondraaglijk lijdt. Marc Desmet belicht de filosofisch/ethische discussie, terwijl Ilse Decorte meer vertelt vanuit de ervaringen van de praktijk.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid aankondigen via een e-mail naar administratie-vc@hivset.be
Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.