Opleiding_1423


Geloof zonder wonderen? De zoektocht van het Johannesevangelie (TURNHOUT, 24/09/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: David Godecharle
David Godecharle is docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen en stafmedewerker voor Kerkopbouw aan het Vicariaat Kempen. Hij studeerde theologie in KU Leuven en bereidt een proefschrift voor in Tilburg University over de intertekstuele relaties van het Johannesevangelie met het Oude Testament en joodse en christelijke literatuur van die tijd. Hij is gehuwd met Nele en vader van Jonathan.Doelgroep

alle geïnteresseerden
U kan inschrijven op administratie-vc@hivset.be

Programma

De wonderen van Jezus roepen vandaag uiteenlopende reacties op. ‘Maar dat kan ik niet geloven!’, met die woorden vertolkte de Anglicaanse exegeet en bisschop J.A.T. Robinson het sentiment van velen in de jaren ’60. De “mirakelverhalen” in het Nieuwe Testament zijn haast even controversieel als luisterrijk, en toch is hun oorspronkelijke betekenis weinig gekend. Vanzelfsprekend waren deze verhalen immers ook toen allerminst. De auteur van het Johannesevangelie ontwikkelde een verrassende én uitdagende visie op de ‘tekenen’ van Jezus. Wat is de worsteling van ‘de theoloog’ van de vroege kerk met de relevantie of irrelevantie van de wonderen voor het geloof? Wat is de relevantie van zijn zoektocht voor ons geloof vandaag?

Kostprijs

Deelname is gratis.

Indien u de lezingencyclus wil ondersteunen, kan u een vrije bijdrage leveren.

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.