Opleiding_1421


Vermarkting van de zorg: wie wint? (TURNHOUT, 07/05/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

SPREKER: Professor Jan De Maeseneer
7 mei 2018 van 19u30 tot 22u op de hivset campus te Turnhout

Prof. Jan De Maeseneer is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg). Hij werkte gedurende 40 jaar als huisarts in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg, een kansarme wijk in Gent. Hij leverde een belangrijke wetenschappelijke bijdragen aan de innovatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen en wereldwijd. In zijn boek "Family Medicine and Primary Care at the Crossroads of Societal Change" (Uitgeverij Lannoo, Campus, 2017), betoogt hij dat een duurzaam systeem voor de zorg voor gezondheid en welzijn, niet kan gebaseerd zijn op de "vrije markt" en dat zowel patiënten als zorgverstrekkers hun keuzevrijheid zullen zien beperkt worden, wil men een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg behouden.Doelgroep

alle geïnteresseerden - U kan inschrijven op administratie-vc@hivset.be

Programma

Meer en meer ziet men dat overheden, openbare besturen en zorgverzekeraars, bepaalde zorgpakketten via een aanbesteding "op de markt gooien". Is het mogelijk om een systeem van zorg voor welzijn en gezondheid, op basis van marktwerking te organiseren, wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verhoudt zich marktwerking tot de solidariteit die nodig is om de zorg duurzaam te financieren?

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid aankondigen via een e-mail naar administratie-vc@hivset.be
Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.