Opleiding_1420


Welke rol kan geloof spelen in de opvoeding van kinderen? (TURNHOUT, 16/04/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Sprekers: Dick Wursten en Peter Wieërs

Dick Wursten is sinds 1986 protestants predikant in Antwerpen. Hij was enige tijd godsdienstleraar aan het Atheneum van Antwerpen en sinds 2008 inspecteur-adviseur voor het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is doctor in de theologie, en actief betrokken bij de Bach-cantatediensten in de St-Norbertus te Antwerpen. Daar participeert hij ook aan de vormselcatechese. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.
Pieter Wieërs, geboren in 1973 in Antwerpen, gehuwd en 2 kinderen, diaken in de kathedraal van Antwerpen, studeerde af als ergotherapeut in 1996 waarna hij aan de slag ging als parochiesecretaris in de kathedraal. In 2015 werd hij na de theologische en pastorale opleiding gewijd tot diaken in de kathedraal. Hij is 10 jaar geleden begonnen met een nieuw project "Famcat" voor familiecatechese en is actief in de gemeenschap van Sant'Egidio.Doelgroep

alle geïnteresseerden - U kan inschrijven op administratie-vc@hivset.be

Programma

Hoe kun je je kinderen nog christelijk opvoeden in een post-christelijke tijd? Alom krijgen ze signalen dat het geloof ‘achterhaald’ is, dat ‘de wetenschap toch al lang bewezen heeft dat God niet bestaat’. En zelfs als je ze toch iets wilt meegeven, dan bots je op de realiteit van het kerk-zijn van vandaag. De hoge leeftijd van de kerkgangers, de saaiheid van de vieringen etc. Het ‘communiceert’ niet. Wat is hier nog mogelijk? Wat kan de rol zijn van het gezin? Hoe essentieel zijn eigenlijk de kerkelijke rituelen en sacramenten? Kun je je kinderen ook christelijke opvoeden, zonder de kerk? Op dit soort vragen zal Dick Wursten ingaan.


Famcat: je wordt niet als christen geboren, je moet het worden.
Sinds enkele jaren heeft de catechesewerking in de Antwerpse Kernstad (samenwerking tussen 7 centrumparochies) een nieuw kleedje. Vertrekkend van de eerste communie- en vormselvoorbereidingen willen we de jongere families in de stadskern opnieuw dichter bij de eucharistie en de kerk brengen. Daarom werkten we naast de klassieke catechesemomenten voor de kinderen ook aan een volwaardig programma voor de hele familie waarbij de eucharistie centraal staat. Eén maal per maand organiseren we speciale ‘familiezondagen’ in de kathedraal. Om 10u wordt er afgesproken in het parochiecentrum in de Heilige Geeststraat voor ontmoetingen en catecheses in verschillende leeftijdsgroepen en is er ook babysit voorzien zodat de ouders ten volle het geheel mee kunnen beleven. Een groep van zo’n 30 catechisten leidt het geheel mee in goede banen. Door de families op een hedendaagse manier te laten nadenken over het geloof en hen de waarden van de eucharistie uit te leggen en te tonen, zien we dat het Vormsel niet langer een eindhalte is, maar veeleer de springplank naar een nieuw begin. Families blijven deelnemen aan de eucharistievieringen, kinderen worden misdienaar of plusser en het aantal catechisten groeit in aantal en in kracht. De maandelijkse familiezondagen moeten uiteraard goed verzorgd worden om dit klimaat van geloofsgroei mogelijk te maken. Naast catechese met boeiende sprekers voor alle leeftijden en een verzorgde eucharistie staat dan ook ontmoeting centraal. Elke maand komen we na de familieviering samen om iets te eten en te drinken en om zo de geloofsgemeenschap concreet gestalte te geven. Pieter vertelt hier uitgebreid over.

Kostprijs

vrije bijdrage

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.