Opleiding_1419


Zingeving en spiritualiteit bij herstel (TURNHOUT 12/03/2018)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Sprekers: Walter Krikilion en Griet Leysen
Walter Krikilion is doctor in de theologie, psychotherapeut en stafmedewerker patiëntenzorg Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel met aandachtsgebieden zingeving, ethiek en participatie.
Griet Leysen behaalde de licentie godsdienstwetenschappen, baccalaureus theologie, is GGZ-ervaringsdeskundige en vrijwilliger in het OPZ Geel.Doelgroep

alle geïnteresseerden - U kan inschrijven op administratie-vc@hivset.be.

Programma

Een herstelgerichte aanpak binnen de geestelijke gezondheidszorg blijkt rijker en voller wanneer professionals volop putten uit existentiële en spirituele krachtbronnen. Gesterkt door deze gedeelde intuïtie én door de duidelijke feedback erover in adviesraden van cliënten, beklemtonen de sprekers het belang van de expliciete aandacht voor zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit in herstelondersteunende zorg. Zo krijgen cliënten de kans om hun reële noden op dit vlak ter sprake te brengen en ze als krachtbronnen aan te boren. In de duolezing wordt onder meer aandacht gegeven aan de volgende items: tochtgenoot-zijn en delen met elkaar; subtiel en goed aanvoelen; kwetsbaar-zijn als zorgprofessional; stilte en verdieping; de spirituele dimensie en het levensbeschouwelijke als krachtbron. Tot slot worden een aantal aanbevelingen gegeven om het voorgestelde dialoogmodel te concretiseren. Daarbij is er aandacht voor de plaats van herstelverhalen, gemengde dialoogsamenkomsten, gezamenlijke sessies rond zingevingsthema’s, en faciliteiten die stilte en verdieping bevorderen.

Kostprijs

vrije bijdrage

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.