Jong en dementie? (TURNHOUT 6/10/2017))

Contactpersoon: Chris Francken
Emailadres: chris.francken@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Expertisecentrum Dementie Tandem

LOCATIE: Hivset, Herentalsstraat 70 te Turnhout
OPGEPAST: de laatste vormingsdag van 30 maart gaan we op verplaatsing naar Wit-Gele Kruis in Herentals, Nonnenstraat 12 bus 1

INSCHRIJVEN : www.dementie.be/tandem!!!
Voor elke sessie kan apart worden ingeschreven via de link jongdementie

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen. Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65 jaar, te maken met deze ziekte. Hulpverleners en mantelzorgers getuigen van de specifieke begeleidingsnoden voor deze mensen en de nood aan meer info hieromtrent. In het najaar 2014 hebben we een eerste maal een vormingscyclus georganiseerd. Dit keer willen we ook de nieuwe projecten die in de Kempen zijn ontstaan aan bod laten komen.

We starten meestal met een hoorcollege eventueel gevolgd door persoonlijke getuigenissen. Er zal steeds voldoende ruimte worden gelaten om vragen te stellen.

Maximum aantal deelnemers: 50Doelgroep

Voor zowel professionelen als mensen die in hun naaste omgeving worden geconfronteerd met personen met jongdementie.

Programma

Dag 1: 6 oktober: 13u30 tot 16u
Thema: Medische aspecten
Spreker: Prof. Cras Patrick, Diensthoofd neurologie UZA,Hoogleraar UA
Inhoud: Tijdens deze eerste namiddag in de vormingscyclus Jong en Dementie? licht Prof. Cras op een begrijpbare manier de medische aspecten
toe inzake jongdementie:
wat is dementie, welke vormen zijn er, hoe komt men tot een diagnose, welke behandelingen (zowel medicamenteus als niet-
medicamenteus) zijn er momenteel voorhanden. Professor Cras is diensthoofd neurologie UZA en Hoogleraar in de Universiteit van
Antwerpen
Dag 2: 17 november: 13u30 tot 16u
Thema: Klein(e)kinderen
Spreekster: Kathleen Aerts
Kinderen en kleinkinderen zullen vanuit hun ervaringen het verhaal van Kathleen verder aanvullen
Dag 3: 8 december: 13u30 tot 16u
Thema: Seksualiteit en intimiteit
Spreekster: Nelle Frederix dementieconsulente ECD Paradox: mede auteur van het recent uitgebrachte boek: Als Amor de draad kwijtraakt…
Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
Getuigenis door Sjef Van Bommel. In zijn boek 'Ik Ben Niet Kwijt', schrijft Sjef neer wat er gebeurt als je de liefde van je leven kwijtraakt aan
dementie. Een pakkend boek over de jongdementie van zijn vriend en partner Thom.
Dag 4: 26 januari: 13u30 tot 16u
Thema: Momenten die ertoe doen
Sprekers uit verschillende settings. Zij brengen hun ervaringen inzake zinvolle dagbesteding, de do's and don'ts.
Dag 5: 23 februari: 13u30 tot 16u
Thema: Juridische aspecten
Spreker: Christophe Lemmens, Master in de rechten, Doctor in medisch recht
Getuigenis door partner.
Dag 6: 30 maart van 9u30 tot 14u met aansluitend broodjeslunch.
ANDERE LOCATIE!!! Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 bus 1 , 2200 Herentals
Thema: Vlaams Symposium Jongdementie: Frontotemporale dementie
Spreker: o.a. Professor Vandenbulcke Mathieu, ouderenpsychiater UZ Leuven

Kostprijs

180 euro voor professionelen
60 euro voor mantelzorgers ( op het inschrijvingsformulier, vermelden dat u mantelzorger bent aub)

INSCHRIJVEN www.dementie.be/tandem!!!

Getuigschrift

Je ontvangt een bewijs van aanwezigheid

Betalingsmogelijkheden

We zijn erkend ihk van de KMO-portefeuille.
Je kan niet betalen met opleidingscheques voor deze vorming

Betaald educatief verlof

n.v.t.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.