Opleiding_1370


Leiderschap in de jeugd en gehandicaptenzorg - jaar 1 (17-19)

Contactpersoon: Juan Luyten
Emailadres: juan.luyten@hivset.be

De opleiding 2017-2019 start op 7 september 2017

We do not teach you what to do
but develop what already is present in you.


De opleiding leiderschap is gegroeid vanuit de vroegere kaderopleiding. Deze opleiding gaat uit van het besef dat de moderne gezondheidsinstelling nood heeft aan gekwalificeerd leidinggevend paramedisch personeel op afdelingsniveau. We richten ons op gemotiveerde mensen die willen instaan om leiding te geven aan een organisatorische eenheid in een instelling voor mensen met beperkingen . Die er voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van de afdelingen worden georganiseerd in samenwerking met de medewerkers en andere disciplines.
Leidinggevenden in de zorg hebben een voorname rol in kwaliteitszorg: zij zetten systemen op met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van zorg en van het hulpverleningproces.


Maximum aantal deelnemers: 10Doelgroep

De opleiding is opgebouwd rond een reeks doordachte competenties waarover leidinggevenden in zorg dienen te beschikken. Het gaat dus niet om een poging de cursisten vol te stouwen met theoretische kennis. Het uitgangspunt van de opleiding is de persoonlijke en/of professionele situatie van de cursist. Via een doorgedreven begeleiding, wordt binnen het curriculum veel aandacht geschonken aan het individuele leerproces.

Daarenboven vertrekt de opleiding vanuit de visie dat concrete leiding geven in de zorg zich beweegt in vier dimensies van Ofman.

doelgroep : begeleiders jeugd en gehandicaptenzorg

De opleiding wordt ingericht op de HIVSET campus Herentalsstraat 70 te Turnhout

Programma

HET PROGRAMMA OMVAT DE VOLGENDE ASPECTEN
Integrale leerlijn, de theoretische vakken :

Algemeen beleid
Middenmanagement
Ethische reflectie
Research based werken

Projectwerking :

Tijdens projectwerking probeert men realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk te verwerken in een verbeteringsproject. Voor dit mogelijk te maken wordt er eerst een theoretisch kader geschetst waarna een groepsbegeleider het overneemt.

Beroepsontwikkelingsbegeleiding (Coaching)

De beroepsontwikkeling begeleiding is een vast onderdeel van elk jaar. Deze begeleiding concentreert zich op de studieloopbaan en beroepsontwikkeling van de individuele cursist.

De lessen vallen op donderdagavond van 19u20 tot 22u of op vrijdag van 8u25 tot 16u of op zaterdag van 8u25 tot 12u10

Kostprijs

600 euro voor de twee jaar, 300 euro eerste jaar, 300 euro tweede jaar (koffie en cursusmateriaal inbegrepen )Getuigschrift

Bij het doorlopen van het tweejarig studietraject conform de voorwaarden, wordt er door het vormingscentrum een getuigschrift : “Leiderschap in jeugd en gehandicapensector “ uitgereikt.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor vorming.

Betaald educatief verlof

Ja

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.