Opleiding_1307


Beschermjassen,transculturele hulpverlening (TURNHOUT, 23/02/2018-16/03/2018)

Contactpersoon: Griet Severeyns
Emailadres: grietsevereyns@hotmail.com

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. expertisecentrum DoorElkaar Hivset Campus

Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. ‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde. Daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding. Beschermjassen heeft te maken met faseovergangen in het leven, met in -en uitsluitingsmechanismen, familiesystemen en heilige huisjes, interculturele communicatie.
In de eerste twee dagen gaan we dieper in op deze theorie. We gaan zelf aan de slag met oefeningen, je eigen familieverhaal. Hoe kunnen we zowel de cliënt als onszelf beschermjassen?

De laatste dag brengen we verschillende casussen samen en passen we het model toe.

Data: vrijdag 23 februari, 2 en 16 maart 2018. Telkens van 9 tot 16.30 uur.


Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Leerkrachten, leerlingbegeleiders,hulpverleners, clb medewerkers, zorgverleners,...

Programma

Dag 1: Faseovergangen, familiesystemen en heilige huisjes
Iedereen kent in zijn leven faseovergangen, denk maar aan verlies van een dierbare, geboorte van een kind, ander werk vinden, migreren of vluchten naar een ander land, enz. We staan stil bij de impact van faseovergangen in het leven, het verschil tussen ik -en wij gerichte families en welke heilige huisjes we met ons meedragen.

Dag 2: In -en uitsluitingsmechanismen, interculturele communicatie en instrumenten
Bewustzijn in de hulpverlening van culturele verschillen, witte privileges, stereotypen,... is enorm belangrijk. Door welke bril kijk jij?
We maken tijd om te oefenen met enkele instrumenten om te beschermjassen: gebruik van levenslijnen, genogrammen, eettafels,...

Dag 3: Terugkomdag met intervisie en casuïstiek
De laatste dag brengen we casussen mee en bekijken we ze aan de hand van beschermjassenmodel. We oefenen en ervaren om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Data: vrijdagen 23 februari, 2 en 16 maart 2018. Telkens van 9 tot 16.30 uur.
Docent: Griet Severeyns
Wie graag meer informatie heeft over deze opleiding, kan een mail sturen naar Griet Severeyns.

Kostprijs

190 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.