Opleiding_1218


Overdriving times. Over de systeemfouten in onze westerse cultuur (TURNHOUT, 27/04/2017)

Contactpersoon: Ria Engelen
Emailadres: ria.engelen@hivset.be

OVERDRIVING TIMES. OVER SYSTEEMFOUTEN IN ONZE WESTERSE CULTUUR EN HOE ZE HET GOEDE LEVEN EN DE GOEDE ZORG HYPOTHEKEREN.

spreker:

Van Tilt Eddy (1952) studeerde sociale psychologie en crimino­logie en werkte van 1978 tot begin 2014 met kwetsbare mensen, altijd ook met veel geëngageerde vrijwilligers in steun.

In 1994 schreef hij ‘Is de achterdeur op slot. Pleidooi voor een cultuur van de ontmoeting’ en in 2014 verscheen ‘De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn’.

Hij is actief in verschillende sociale bewegingen waaronder het Metanoia-project van BZN, SWAN - Sociaal Werk ActieNetwerk, en De Megafoon, de nieuwe jaarlijkse prijs en welzijnsdenktank van Oikonde Leuven.
Doelgroep

Zorgverleners uit alle disciplines, professionelen en vrijwilligers, alle geïnteresseerden.

Programma

Deze vorming gaat door op donderdag 27 april 2017 van 13u30 tot 17u op de Hivset campus te Turnhout

Een mens is meer dan genen en omgevingsfactoren. De ultieme omgeving is de cultuur waarin we allemaal gesopt zijn. Vandaag leven we in overdriving times. Wetenschap en technologie hebben bergen welvaart opgehoest, maar hebben alle moeite om evenredig ook welzijn te genereren. De oude meer relationele kennisbronnen hebben we in sneltreintempo ingeruild voor ‘de zekere’, planmatige, rationele kennis. Maar zijn we er ook gelukkiger en wijzer van geworden?


De overdrijvingen en systeemfouten in onze westerse ‘prioriteiten’ zijn ondertussen danig gedemocratiseerd. Keuzestress, depressies, burn-out, …: de ondraaglijke nietigheid van het bestaan is al lang geen patent meer van arme mensen.
Zorgverleners verliezen hun kracht en hun ambacht omdat ze meer en meer instrumenSen worden: uitvoerders van wat plannenmakers ‘hogerop’ bedisseld hebben. Iedereen wéét dat zelfbeschikking te veel rijmt op zelfverstikking, dat protocollen en procedures en stappenplannen in het beste geval ‘technische’ hulpmiddelen zijn, want dat goede zorg staat of valt met een basishouding van aandacht en respectvolle betrokkenheid…


Iedereen weet. Maar we moeten opnieuw kaders en woorden vinden om dat basale en dat evidente uit te zeggen en te verankeren. Dat zoekproces trekt zich momenteel – en volgens de spreker onmiskenbaar op gang en uit zich in vele gedaanten. De zoektocht om van de wereld van de goederen alsnog een goede wereld te maken . De ethische zoektocht – finaal - naar nieuwe waarde-volle evenwichten

Kostprijs

20 euro

Getuigschrift

Je ontvangt een attest van aanwezigheid

Betalingsmogelijkheden

Na inschrijving ontvang je een vraag tot betaling

Betaald educatief verlof

nee

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.